Hengityshalvaus 24h

Hengityshalvauspotilaan hoitotiimissä työtä tehdään itsenäisesti osaavan tiimin tuella.
Hengityksen avun asiakkaat ovat potilaita, joiden hengitys on osittain tai kokonaan hengityslaitehoidon varassa. Taustalla voi olla esimerkiksi synnynnäinen vammaisuus, sairaus tai onnettomuudesta johtuva vamma.
Hoitaja työskentelee asiakkaan kotona ja mukana tämän päivittäisissä toiminnoissa.
Työpäivät rakentuvat asiakkaan omien suunnitelmien ja toiveiden näköisiksi.
Hoitajan keskeinen tehtävä on asiakkaan hengityksen tukeminen hengityslaitteen avulla. Tähän Pieksän KotiHoiva tarjoaa kattavan palvelun palveluntilaajalle sekä perehdytyksen työntekijöille, eikä aikaisempaa kokemusta hengitysapulaitteiden hallinnasta tarvitse olla. Lisäksi palveluihin kuuluvat lääkehoito, perushoito ja ravitsemus potilaan rinnalla kulkien.

Työtä tehdään itsenäisesti hoitoringissä. Tyypillisesti yksi hoitaja kuuluu kahteen tai kolmeen eri tiimiin. Näin työ pysyy vaihtelevana ja tarjoaa tilaisuuksia ammatilliselle kehittymiselle ja turvaa myös palveluntilaajalle osaajat useammalle asiakkaalle.

Jätä yhteydenottopyyntö!

Alla olevan lomakkeen avulla voit jättää meille yhteydenottopyynnön.